My Lawyer | Δικηγορικό Γραφείο Νίκου Παπαζαφειρόπουλου - Αρθρογραφία
my_lawyers
 • Home
 • Αρθρογραφία

Έννοια εργατικού ατυχήματος

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017. Posted in Αρθρογραφία

Έννοια εργατικού ατυχήματος

Εργατικό ατύχημα είναι το ατύχημα που προκαλείται σε εργαζόμενο κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας του, και του επιφέρει σωματική βλάβη είτε γιατί η εργασία παρέχεται κάτω από δυσμενείς και αντίξοες συνθήκες, είτε γιατί δημιουργήθηκε από ένα αιφνίδιο εργασιακό γεγονός, είτε τέλος γιατί επιδεινώθηκε ασθένειά του κατά την εργασία του. Σε αυτήν την έννοια του ατυχήματος συμπεριλαμβάνεται και το ατύχημα που συμβαίνει από και προς τον τόπο εργασίας.

Διεγράφη προσημείωση υποθήκης από διαταγή πληρωμής Τράπεζας

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016. Posted in Αρθρογραφία

Διεγράφη προσημείωση υποθήκης από διαταγή πληρωμής Τράπεζας

Είναι συχνά τα παράπονα πολιτών κατά των Τραπεζών, για τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίες συμπεριφέρονται. Και αυτό γιατί οι Τράπεζες επιδιώκουν εξασφάλιση από τις δανειακές συμβάσεις, μεγαλύτερη από ό,τι τους αναλογεί και τους επιτρέπεται, με πρόθεση να πιέσουν ακόμα περισσότερο τους δανειολήπτες, αν και η όποια δυνατότητά τους για καταβολή έχει εξαντληθεί προ πολλού, και να αποκτήσουν οι ίδιες ακόμα περισσότερα οφέλη.

Ημερολόγιο 2015

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015. Posted in Αρθρογραφία

Ημερολόγιο 2015

Θέλοντας να θυμηθούμε και να θυμίσουμε σε «φίλους», ότι όλες οι επιστήμες στηρίζονται σε βάσεις που έθεσαν οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι, και γι' αυτό όλοι οι επιστήμονες χρωστούν κάτι στην Ελλάδα, κάναμε ένα ημερολόγιο για το έτος 2015.

Πραγματικά ελαττώματα μισθίου

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Πραγματικά ελαττώματα μισθίου

Λέγοντας πραγματικά ελαττώματα για ένα μίσθιο, κατοικία ή επαγγελματικό χώρο που ενοικιάζεται, εννοούμε κάποιες ιδιότητες που έχει το πράγμα, η κατοικία ή ο επαγγελματικός χώρος, ή που θα έπρεπε να έχει και δεν έχει, και ως αποτέλεσμα υπάρχει η μείωση της αξία του ή/και η ανέφικτη χρήση του.

Συνέπειες λύσης του γάμου

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Συνέπειες λύσης του γάμου

Ένας γάμος, ανεξάρτητα με ποιο από τους τρόπους λύθηκε, δηλαδή κατ’ αντιδικία, συναινετικά ή με διετή διάσταση, επιφέρει κάποιες συνέπειες.

Αποζημίωση σωματικής βλάβης από τροχαίο ατύχημα

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Αποζημίωση σωματικής βλάβης από τροχαίο ατύχημα

Η χρήση του αυτοκινήτου και της μηχανής είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Κρίνεται ως απαραίτητη, όμως από αυτήν τη χρήση είναι δυνατό να προκληθεί ατύχημα. Και αν από αυτό προκληθούν μόνο υλικές ζημιές, τότε ο φιλικός διακανονισμός ίσως αρκέσει προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημία που υπέστη το μη υπαίτιο μέρος.

Η Προστασία της Προσωπικότητας

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Η Προστασία της Προσωπικότητας

Το δίκαιό μας προστατεύει την προσωπικότητα του ατόμου. Η προστασία αυτή έχει ως θεμελιώδη βάση της το Σύνταγμα, που προβλέπει ότι καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, και σε περίπτωση προσβολής της ο θιγόμενος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και την ποινική δίωξη του υπαίτιου.

Τρόποι Αντιμετώπισης Διαταγής Πληρωμής

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Τρόποι Αντιμετώπισης Διαταγής Πληρωμής

Μία διαταγή πληρωμής εκδίδεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που φαίνεται να έχει κάποιος, και με αυτήν επιτάσσεται να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, όπου θα προβάλει τις όποιες αντιρρήσεις του, και για το λόγο ότι το δικαστήριο αυτό θα εκδικασθεί μετά από δύο χρόνια, ίσως και περισσότερο, μπορεί να ασκήσει αίτηση αναστολής και να ζητήσει με προσωρινή διαταγή μέχρι να βγει η απόφαση της ανακοπής, η διαταγή πληρωμής να μην εκτελεσθεί.

Παραχώρηση προτεραιότητας στη διάβαση πεζών

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017. Posted in Αρθρογραφία

Παραχώρηση προτεραιότητας στη διάβαση πεζών

Η χρήση και η κίνηση του αυτοκινήτου ρυθμίζονται από κανόνες. Αντίστοιχοι κανόνες απευθύνονται και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ακόμη και αν πρόκειται για πεζούς. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η ασφάλεια στις μετακινήσεις.    

 

Η υποχρέωση για συμβίωση των συζύγων

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015. Posted in Αρθρογραφία

Η υποχρέωση για συμβίωση των συζύγων

Το βασικότερο κίνητρο στην απόφαση δύο ανθρώπων (άνδρα και γυναίκας) να τελέσουν γάμο είναι, η επιθυμία τους να αποκτήσουν μία μόνιμη συμβίωση. Από την άλλη πλευρά πάλι, μία από τις βασικές συνέπειες που επέρχονται με την τέλεση του γάμου, είναι η αμοιβαία υποχρέωση για συμβίωση, η οποία στηρίζεται σε δύο στοιχεία το υλικό και το ψυχολογικό.

Αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου

Λέγοντας αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, εννοούμε ο,τιδήποτε αποκτά ο κάθε σύζυγος εκτός και αν αυτή η αύξηση της περιουσίας του οφείλεται σε δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες.

Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchise)

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchise)

Οι ανάγκες εμπορικής συνεργασίας δημιούργησαν νέες μορφές επαγγελματικής δραστηριότητας, και το δίκαιο με τη σειρά του καθόρισε το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των προσώπων που θα μετέχουν σε τέτοιες εμπορικές συμβάσεις.

Σηκώστε το κεφάλι ψηλά

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Σηκώστε το κεφάλι ψηλά

Το μήνυμα του πιλότου του F-16 στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, που πέρασε πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, έδωσε συγκίνηση αλλά και πείσμα στον καθένα από εμάς.

Προσβολή της προσωπικότητας δια του τύπου

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Προσβολή της προσωπικότητας δια του τύπου

Ένα μείζον θέμα δημιουργείται από την κυκλοφορία εντύπου, στο οποίο περιέχονται προσβλητικοί ισχυρισμοί για κάποιο πρόσωπο. Τα σχετικά ζητήματα που προκύπτουν είναι εάν η δημοσίευση αυτή είναι επιτρεπτή, εάν υπάρχουν όρια στη δημοσίευση τέτοιων ισχυρισμών, ποια είναι αυτά, και ποιες είναι οι συνέπειες στην περίπτωση υπέρβασής τους.

Πλεόνασμα Αλαζονείας

Written by Νίκος Παπαζαφειρόπουλος on Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014. Posted in Αρθρογραφία

Πλεόνασμα Αλαζονείας

Δύο είναι τα θέματα των ημερών. Οι απολύσεις και η διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων που επιβάλλει η τρόικα, και η «ικανοποίηση» του υπουργείου ανάπτυξης για τη «συνεργασία» που επέδειξαν μερικοί από τους δανειολήπτες με τις τράπεζες.

[12  >>  

Χειριζόμαστε τις υποθέσεις σας

με την δέουσα προσοχή,

επιμέλεια & αποτελεσματικότητα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

my_lawyers

Δικηγορικό Γραφείο
Νίκου Παπαζαφειρόπουλου

Αιόλου 104, Αθήνα - Τ.Κ. 105 64

Τηλ-Fax: 210 3243337
Κιν: 6944 588 562
Email: info@my-lawyer.com.gr

Βρείτε μας στο Facebook

find us on facebook

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2013 -2021 my lawyer - Δικηγορικό Γραφείο Νίκου Παπαζαφειρόπουλου
Powered by Innovation Group